۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

آقای خامنه ای و احمقی نژاد از امشب، روح صدام و طالبان و قذافی دنبال قضیه بهشت رفتنتان هستند...

آقای خامنه ای و احمقی نژاد و  ...، تأکید می‌کنم در اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزی شده

کلی پوشک بزرگسالان بخرید،
چون روح صدام و طالبان و قذافی از امشب، دنبال قضیه بهشت رفتنتان است،

اگر شب به خوابتان آمدند نترسید و خودتان را خیس نکنید...

هیچ نظری موجود نیست: