۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

مردم عزیز ایران، با فرهنگ بیش از ۲۵۰۰ ساله، لطفا وقتی جمهوری اسلامی شکست خورد آبروی ایرانیان را نبرید و خامنه ای کشون و آخوند کشون و... راه نیندازید، آخر و عاقبت لیبی را ببینید و درس بگیرید; روز اول پیروزی شان قوانین اسلامی و چند همسری نصیبشان شد!...

هیچ نظری موجود نیست: