۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

خانم کاترین اشتون، ولی نگفت چطور لیبی می تواند با وجود قوانین شریعت، به حقوق بشر و اصول دموکراتیک احترام بگذارد؟
یک روز پس از آنکه  مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد  از این پس شریعت اسلامی

منبع اصلی قانون‌گذاری در لیبی خواهد بود،

برای کاستن از نگرانی‌های جامعه جهانی، روز دوشنبه اظهار داشت که مردم لیبی «مسلمانانی میانه‌رو» هستند.

رهبران غربی نسبت به این اظهارات آقای عبدالجلیل ، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، به عنوان قصد اجرای قوانین شریعت اسلام

اظهار نگرانی کرده‌اند...

و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که لیبی که قصد اجرای قوانین شریعت اسلام را دارد

باید به حقوق بشر و اصول دموکراتیک احترام بگذارد.

خانم کاترین اشتون، ولی نگفت چه جوری می شود با قوانین شریعت به حقوق بشر و اصول دموکراتیک احترام گذاشت...


http://www.radiofarda.com/content/f12_ntc_leader_tries_to_ease_fears_of_islamism/24369813.html

هیچ نظری موجود نیست: