۱۳۹۰ آبان ۵, پنجشنبه

من معذرت می خواهم، اشتباه کردم، این حجاب آتیش زدن با آن حجاب آتیش زدن مورد نظر ما از زمین تا آسمان فرق دارد!

 انقلاب مصر و لیبی و تونس که هپلی هپو شد به دست اسلامیان، خدا به مردم بدبخت یمن رحم کند من زهره ترک شدم با دیدن این عکس ها...

من که نفهمیدم این خانم ها برقع می خواهند روسری نمی خواهند؟، حجاب می سوزانند؟، مشکل حجابشان چی است؟

عکس : زنان یمنی حجاب سنتی خود را به آتش کشیدند

در یک مراسم غیرمنتظره که در بندر صنعا برگزار شد، صدها زن یمنی در اعتراض به سرکوب مخالفان،

حجاب سنتی خود را به آتش کشیدند.  چهارشنبه 26 اکتبر، 4 آبان


http://rahekargar.wordpress.com/2011/10/27/nawi-6053/

هیچ نظری موجود نیست: