۱۳۹۰ مهر ۲۳, شنبه

آقای فرج الله سلحشور، فاحشه همه را به دین خود پندارد...
آقای فرج الله سلحشور،

در مورد توهین و دروغ و  تهمت و  نگه نداشتن حرمت شما به سینمای ایران

که در حکومت جمهوری اسلامی یک امر عادی است ...باید بگم...

فاحشه همه را به دین خود پندارد...

می گی نه؟

این آخوند های  بیمار جنسی که  کنترل توی شورتشان را ندارند

می خواهند همه عالم را با حجاب و  چادری کنند، بتوانند روی برج ایفل و سی سه پل و ...هم چادر می کشند

در چادری شدن مجسمه آزادی امریکا و تابلو مونالیزا که شک نکن...

و چون به آقایون علاقه دارند، می خواهند خانم ها را از آقایون جدا کنند

که هر وقت خواستند بروند سر کلاس های دانشگاه، برای سرکشی فقط برادر ببیند کیف کنند...

همان کاری که توی حوزه های علمیه کردند...


تو هم توبه کن و اینها آنوقت می بینی همه مثل خودت نیستند و نبودند...

هیچ نظری موجود نیست: