۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

آقای روضه خوان سردار، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، مدیرعامل پرسپولیس، لطفا به جای طراحی دوچرخه برای خانم ها، یک شورت برای خودتان و آخوند های بیمار جنسی رفیقتان طراحی کنید که کنترل توی شورتشان را داشته باشید و دست از مزاحمت برای ما بردارید !...شمایی که از فکر خانمی که دوچرخه سواری می کند، تحریک می شوی

باید در بیمارستان روانی به عنوان بیمار جنسی بستری بشوی...

به جای اختراع دوچرخه برای خانم ها به فکر احداث بیمارستان های روانی برای خودت و آخوندهای دورو ورت باش،

زنان ایران، مثل هر انسان دیگری در دنیا مشکلی با دوچرخه های فعلی موجود در دنیا ندارند

این شما هستید که با زنان در هر پوشش و آرایشی مشکل دارید،

مگر اینکه در بسته بندی سیاه زباله مانندی به نام چادر محصور باشند...

به جای اختراع چیزی که در قرن ۱۹ اختراع شده، اول  از چند تا شغل های خودت استفا بده

 که چند نفر از جوانان بالیاقت ایران که مثل شما روضه خوانی و مداحی و ... رهبری را نکردند، کار پیدا کنند

و دوم  چند تا جاده بساز و متروها را تمام کن و چند تا اتوبوس جدید برای حمل و نقل مردم بخر

و مشکل سوخت و قیمتش را برای مردم کمتر کن اختراع کردن پیشکشت...هیچ نظری موجود نیست: