۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

آقای احمدی نژاد و خامنه ای، لطفا اسم من را هم در کنار اسم پيمان عارف و امین نیایی فر در لیست کسانی که از فساد جمهوری اسلامی نقدکرده یا به شما وطن فروش ها توهین کرده اند قرار بدهید!، ، سهم شلاق و شکنجه و تجاوز و ترانه کشون و اعدام من رابه زندانیان سیاسی در ایران ندهید
آقای احمدی نژاد و خامنه ای، من یک بلاگر و

یوتیوبر هستم در خارج کشور زندگی می کنم،

من نخبه نیستم، آدم ساده ای هستم

و زندگی ساده ای دارم!،

ولی درخواست می کنم،


لطفا اسم من را هم در کنار اسم پيمان عارف و امین نیایی فر  و ترانه موسوی و ...

در لیست کسانی که از فساد جمهوری اسلامی نقدکرده یا به شما وطن فروش ها توهین کرده اند قرار بدهید!،

سهم شلاق و شکنجه و تجاوز و ترانه کشون و اعدام من رابه زندانیان سیاسی داخل ایران ندهید،

من و امسال من  تا زنده ایم مبارزه می کنیم!...

این بهایی که با جان و دل برای آزادی وطنم می پردازم!...

اسم من را فراموش نکنید که من هرگز اسم کثیف شماها را که ننگ تاریخ کشورم بود فراموش نخواهم کرد!، هرگز!.

و به قول خودت آب بریز همان جایی که می سوزد!...

شکوه بختیاری

هیچ نظری موجود نیست: