۱۳۹۰ آبان ۱۰, سه‌شنبه

ضحاک، دست چلاقت درد نکند چه بی ناموس مهربانی هستی که خیلی اعدام نمی کنی فقط در زندان ها با تجاوز و شکنجه جوانها را تا مرگ زجرکش می کنی

در جواب سید علی گدا

رهبر جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به اعتراض موسوی اردبیلی

مرجع تقلید قم به سرکوب اعتراض های پس از انتخابات گفته بود

 که خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

دستور اعدام مخالفان نظام را می داد اما او تنها آن ها را زندانی می کند.

جواب:

ضحاک، دست چلاقت درد نکند!?...

چه بی ناموس مهربانی هستی که خیلی اعدام نمی کنی فقط در زندان ها

با تجاوز و شکنجه جوانها را تا مرگ زجرکش می کنی...

در ضمن مورچه چیه که کله پاچه اش باشه؟،

خمینی درمورد سکس با بچه شیرخواره فتوا داده،

حالا تو می خوای از کلاه بی آبرویی آن بابا برای خودت نمد آبرو بدوزی؟هیچ نظری موجود نیست: