۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

یک بسیجی که وقتی تنهاست خودش را کماندو صدا می زند به من پیام داده می دانیم خانه ات کجاست وای به حالت ، می خواستم بگم اگر صبح زود میاید ۲ تا نون سنگک هم بگریید، بعد فکر کردم اینها از بس مواد مخدر توی بیت رهبری می کشند...دیوانه اند، باورش می شه اول صبحی می رود نانوایی گناه دارد!...همین!


هیچ نظری موجود نیست: