۱۳۹۰ آبان ۲۶, پنجشنبه

حنانه زمالی زن مسلمان تونسی که در سال ۲۰۰۸ با اعتراض منحصر به فرد عکس های برهنه خود را منتشر کرد : "من با عریان شدن در برابر ستم مردانه مسلمانان نسبت به زنان مسلمان اعتراض می کنم، زنانگی ما را نمی توان سرکوب کرد.

حنانه زمالی زن مسلمان تونسی که در سال ۲۰۰۸ با اعتراض منحصر به فرد عکس های برهنه خود را منتشر کرد :
 "من با عریان شدن در برابر ستم مردانه مسلمانان نسبت به زنان مسلمان اعتراض می کنم،
 "من به طور ساده  یک سیگنال قوی برای زنان مسلمان می فرستم.
 من آنها را تشویق به شورش علیه پدر خود می کنم .
زنانگی ما را نمی توان سرکوب کرد.

http://magazine.excite.it/foto/hanane-zemali-mi-spoglio-contro-il-maschilismo-P7295-7-hanane-zemali01.html

http://magazine.excite.it/la-protesta-nuda-per-le-donne-musulmane-N13268.html

هیچ نظری موجود نیست: