۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

فیلم سندتجاوز به زندانیان در زندانهای ایران فیلم شلاق و سنگسار سه عضو نیروهای مسلح تهران به جرم تجاوز به زندانیان در سال ۱۳۷۰؟!/ 1991The video documents the rape of the prisoners in Iran. Three members of the armed forces from Tehran were flogging and stoning for raping prisons

لطفا بالای ۱۸ سال، فیلم بسیار وحشتناک است


سنگسار و شلاق به هر دلیلی، غیر انسانی و وحشیانه است

حتی اگر این سه نفر به زندانیان تجاوز کرده باشند

یا شاید این سه تن افراد بی گناهی هستند که در مقابل تجاوزگران به جان و مال مردم ایستادگی کردند و به دلیل آزادگی شان به طرز فجیعی به قتل رسیدند؟!...

ولی اهمیت این فیلم در  اجرای چنین حکم غیر انسانی و وحشیانه سنگسار

و دلیل آن که

حکم  این سه تن به جرم تجاوز به زندانیان دستگیر کرده در سال ۱۳۷۰ است.

 این حکم، نشان از آگاهی جمهوری اسلامی و سرانش، از وجود تجاوز زندانبانان به زندانیان است...


رای شماره ۳ دادگاه انقلاب
۱۳۷۰/۲۸ /۱۰
صادر شده بوسیله حجت السلام والمسلمین آقای راضی نور(یا قاضی نور) نور رئیس سازمان نیروهای مسلح و تایید دیوان عالی کشور
 الف-ستوان سوم ناجا رشد اعلایی متولد ۱۳۲۵، متاهل
متهم تجاوز به عنف شرکت در بازداشت غیر قانونی، ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح، لغو دستور مافوق از جهت زنای محسنه
/ بازداشت از ۱۵، ۱۰ ،۱۳۷۰

ب-استوار یکم ناجا علی اصغر ضاربی متولد ۱۳۳۳، متاهل
متهم تجاوز به عنف شرکت در بازداشت غیر قانونی، ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح، لغو دستور مافوق از جهت زنای محسنه تهدید با سلاح/
بازداشت از تاریخ:۱۵ ، ۰ ۱، ۱۳۷۰

ج-استوار دوم ناجا نادر درخشی ۱۳۴۱، متاهل ، جرمی برایش شمرده نشد!؟

دادستان نیروی انتظامی تهران نیازی،

دادستان نیروی انتظامی تهران آقای نیازی لازم دانسته است اجرای حکم سنگسار در حضور جمع قابل توجهی از جمع نیروی انتظامی انجام شود?!

هیچ نظری موجود نیست: