۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

دلایل اصلی تفکیک جنسیتی در جمهوری اسلامی و کشورهایی با استبداد مذهبی، جلوگیری از عشق و آزادگی زنان و مردان و تربیت کودکانی آزادی خواه در خانواده ای سالم است.

دلیل اصلی جدایی زن و مرد در جوامع استبدادی 

- قسمت سانسور شده مقدمه ضیافت افلاطون

در مقدمه کتاب ضیافت افلاطون متنی وجود داشت که در چاپهای بعدی از روی این کتاب حذف شد. پاراگرافی از این مقدمه را در اینجا قرار می دهم:

 

 

 

در جوامع استبدادی

 

همیشه زن و مرد از هم جدا می شوند

 

تا مرد ها و زن ها چیزی که بینشان جریان داشته باشد، 

 

شهوت بیمار گونه ناشی از توهم شناخت از هم باشد، 

 

تا هیچ زنی و مردی زیبایی و زشتی واقعی را نتواند تشخیص بدهد

 

و زن ها و مرد ها در انتخاب هم به اندازه شهوت برانگیز بودن توجه داشته باشند و بس ،نه چیز دیگری ..چرا؟؟ 

چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد 

آن دیوار شهوت فرو می ریزد 

و زن ها و مرد ها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند 

و خانواده هایی که تشکیل می دهند بر دوست داشتن انسانی بنا می کنند

و فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد

و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند

 برگرفته شده از فیس بوک دوست عزیزم نسترن

http://gilakestan.wordpress.com/2011/09/17/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7/

هیچ نظری موجود نیست: