۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

شما خانواده های زندانیان زندان قزل حصار کرج که بچه هایتان را مثل گوشت قربانی دارند زیر شکنجه می کشند، چرا یک روز تظاهرات تعیین نمی کنید? وقتی بچه های شما را زیر شکنجه کشتند این زندگی خفت بار برایتان چه ارزشی خواهد داشت؟
 

چند روزی هست که خبر یورش وحشیانه و ضرب وشتم زندانیان در زندان قزل حصار کرج در تمام سایتها پخش شده

و امان از یک جوانمرد یا یک شیر زن که توی فامیل خودم سراغ داشته باشم 

و بتوانم بهش زنگ بزنم بگم برو جلوی این زندان

به این شکنجه گرها اعتراض کن،

یک راهپیمایی بگذار...نگذار این جوانها را یک مشت قاتل و بیمار روانی در زندان ها تیکه تیکه کنند

به خانواده هایشان بگو اسم ها و عکس های این جوانان را منتشر کنند و ...و ...و ...

ولی دریغ  از جوانمرد یا یک شیر زن!، همه در زندانند...

ولی شما خانواده های همین زندانیان زندان قزل حصار کرج، که در ایران هستید

و بچه هایتان را مثل گوشت قربانی دارند زیر شکنجه می کشند، منتظر کی هستید ?...

چرا یک روز تظاهرات تعیین نمی کنید?...

ما که اینور دنیا نشستیم و به قول شما توی گود نیستیم ، 

شما که توی گود هستید... چرا یک تظاهرات راه نمی اندازید چند هزار نفر جمع بشوید از بچه های بیگناهتان دفاع کنید

از چی می ترسید؟، وقتی بچه های شما را زیر شکنجه کشتند...

این زندگی خفت بار برایتان چه ارزشی خواهد داشت؟...

اگر بچه ها پشتیبانی خانواده هایشان را نداشته باشند چه امیدی به زنده ماندنشان هست...


هیچ نظری موجود نیست: