۱۳۹۰ آبان ۱۸, چهارشنبه

جان رضا جوشن در خطر است!!!

جان رضا جوشن در خطر است،

آخرین تماس رضا جوشن با خانواده خود در تاریخ ۱۴ شهریور بوده که بسیار حال بدی داشته

و از بیمارستان به زندان منتقل شده

بوده و به دلیل سکته ای که در مرداد ماه در زندان داشته، در آزمایشات پزشکی لخته  خونی در مغزش دیده شده بوده و پزشکان

اصرار بر بستری شدن رضا در بیمارستان و نه انتقال به زندان داشتند که متاسفانه انجام نشده و رضا به زندان منتقل شده،

آخرین باری که رضا دیده شده در دادگاه برای امضاء برگه بازداشت موقتش بوده،

گفتنی است که رضا جوشن با وجود تمام شدن دوره زندانش ۱۸ روز است که در زندان به سر می برد و هنوز اجازه مرخصی از

زندان به او داده نشده.


هیچ نظری موجود نیست: