۱۳۹۰ آبان ۱۶, دوشنبه

دست از سر این دو فوتبالیست بدبخت بردارید و به جای این سر و صداها از حجت الاسلام حمید رسایی بپرسید چرا از باسن نماینده های مجلس عکس می گیرد؟
یا چرا آقای احمدی نژاد وزیر را هلو خطاب می کند و در توضیح حرفش

اضافه می کند؛ آدم دلش می خواهد این هلو را بخورد

یا چرا آقای خامنه ای در حال بوسیدن رزمنده دستش را گرفته

و چشمانش را بسته؟!

یا قضیه فیلم تجاوز آن آخوند به یک نوجوان بسیجی در توالت مسجد چی شد،

دستگیرش کردید یا نه؟

یا طائب و دارودسته اش را که به ترانه موسوی تجاوز کردند و بعد آتیشش زدند،

دستگیر کردید یا نه؟

یا...
یا...
...
شرف هم خوب چیزی است حالا دق و دلی همه بی آبروییهایتان را می خواهید سر دو جوان فوتبالیست دربیاورد؟...

یک سری به زندانها بزنید...

راستی آخر عاقبت امام جمعه تویسرکان که با زن شوهر دار خوابید چی شد؟...

بازم بگم؟ بگم؟...

هیچ نظری موجود نیست: