۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

گسترش ترور و قتل های زنجیره ای جمهوری اسلامی در جهان و سکوت معنی دار دنیا، خانم کلینتون و آقای اوبا هنوز صدای ما را نمی شنوید؟

 


از ربودن داریوش شکوف از پارکی در شهر کلن آلمان بوسیله چهار مرد عرب،

گرفته تا سوء قصد به کاسپین ماکان در کانادا،

و کشته شدن احمد رضایی پسر محسن رضایی در دوبی،

و ناپدید شدن گوینده تلویزیون‌، شایان کاویانی در سفری به اروپا، 

حکایت از؛ بازگشت قتل های زنجیره ای و قوی تر شدن زنجیره های ترور جمهوری اسلامی در دنیا دارد

و به عبارت دیگر: قدرتهای بزرگ دنیا به چیزی غیر از پول حاصل از درآمدهای نفتی ایران، اهمیت نمی دهند...

و آزادی خواهان ایران چه در ایران و چه در خارج از ایران، قربانیان نشسته در انتظار نوبت سلاخیشان هستند!!!...

و مثل همیشه صدای مردم ایران نه شنیده می شود

و نه در مقابل سود حاصل از قرار دادهای کمپانی های نفتی دنیا با ایران اهمیتی دارد...

http://parsdailynews.com/92491.htm
هیچ نظری موجود نیست: