۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبه

به یاد همه عاشقانی که در زندان های جمهوری اسلامی هستند و به یاد همه عشق هایی که جمهوری اسلامی بی رحمانه از زندگی ما گرفت


یکی از ویدئو های منصور است که تا امروز ندیده بودم

و عجیب من را به حسرت عشق هایی که هرگز در زندگی به دست نیاوردیم انداخت...

به نوجوانی و جوانی که از ما گرفته شد

و به خاطره سالهای خسته و تنها و ترس آلودی که جمهوری اسلامی به جای عشق و آزادی و شادی به ما تحمیل کرد...

به یاد نسلی که که در سایه ترس و توهین به دنیا آمد.

به یاد همه آرزوهایی که حتی دیگه خوابش را هم نمی بینیم!...

هیچ نظری موجود نیست: