۱۳۹۰ آبان ۱۷, سه‌شنبه

شمایی که به هیچ خدایی اعتقاد ندارید، چرا رضا جوشن با وجود تمام شدن دوره زندانش هنوز ۱۷ روز است که در زندان به سر می برد؟


 

 

 

 

شمایی که به هیچ خدایی اعتقاد ندارید

چرا رضا جوشن با وجود تمام شدن دوره زندانش

هنوز ۱۷ روز است که در زندان به سر می برد؟ 

امروز ۱۷ روز است که از تمام شدن حکم رضا جوشن

می گذرد و این جوانمرد دلاور هنوز در زندان به سر می برد... 

آیا حکومت عدلی که مردم برای آن انقلاب کردند رژیم بیدادگر شما بود؟، 

آیا خدایی که شما می پرستید با خدای بخشنده مهربان تفاوتی دارد؟ 

آیا فریاد رسی در آسمان و زمین هست که داغ این خانواده های غمگین و دلشکسته را از شما باز پس گیرد؟ 

آیا در قاموس شما روزی به نام قیامت و  کلمه ای به اسم انسانیت وجود دارد؟...

بترسید از آه مادری که از تنهایی و بی پناهی اسم فرزندش را در بین ضجه هایش فریاد می زند!!!...

ای بیدادگران همیشه تاریخ!

 

هیچ نظری موجود نیست: