۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

آزار جنسی و تجاوز به دختر مسیحی مصری برای مجبور کردنش به اسلام آوردن/یکی از روش هایی که در اسلام آوردن اجباری مردم در مصر رایج شده 

آزار جنسی و تجاوز به دختر مسیحی برای مجبور کردنش به اسلام آوردن این ویدیو توسط یک گروه که خود را "قبطی رایگان"  می‌نامند. این حادثه که در آن یک دختر مسیحی قبطی در تلاش برای اسلامی در اوردن او را مورد آزار قرار داده بودند را نشان می دهد. او به یک خانواده ثروتمند مصری و مسیحی قبطی در Miniaتعلق دارد و در مصر علیا زندگی می کند. یکی از همسایگان مسلمان او این دختر را با همکاری چند مرد می دزد. آنها تهدید به کشتنمی کنند او اگر او هر گونه سر و صدا یا گریه برای کمک باز میدارند . آنها به اجبار لباس او را از او گرفت و او را کاملا برهنه در کنار یکی از مردان جوان فیلم برداری می کنند.این دختر که توسط 8 مردان مسلمان ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته بود، به قتل رسید، و بدن او ریخته شده بود در قبرستان مجاور. می خواستند این دختر را به ازدواج اجباری مجبور کنند یا اینکه تهدید کردند خانواده اش پول بدهند تا این فیلم پخش نشود. سر دسته مردان در این فیلم قرار بود برای دریافت پاداش 30.000 پوند مصر از یک مسجد در ال Manya اگر آنها موفق شده بودند که این دختر دین اسلام قبول کند. سر دسته از مردان در این فیلم قرار بود برای دریافت پاداش 30.000 پوند مصر از یک مسجد در ال Manya بگیرد اگر آنها موفق به مجبور کردن دختر برای به اسلام آوردن بشود. این یکی از روش هایی که در اسلام آوردن به اجبار مردم در مصر رایج شده... 

for details - http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2011/06/christian-girl-being-...
or http://leponline.bravehost.com/index.html

EXPLANATION
Throughout this explanation the word "I" and its cognates refer to the person who composed this note.

It will not take long for YouTube to remove this video. I encourage everyone to download the video and make it go viral. Feel free to copy and include this explanation.

There was a page on the internet in Arabic which described the incident of which a part appears in the video. The page was at http://www.coptichistory.org/new_page_4752.htm

I got a native Arabic speaker from Cairo to translate it into English. I then produced a summary of it and asked him if it conveyed the gist of the Arabic text. He replied "Yes that's excellent, very close to the Arabic page after removing the names".

Here is that summary:

(1) The video was received by a group calling itself "Free Copts". It shows an incident in which a Coptic Christian girl was sexually abused in an attempt to Islamize her. She belonged to a large and wealthy family of Christian Copts living in Minia in upper Egypt. One of her Muslim neighbours induced her to go to his house. Upon arriving there she was surprised to find a group of young Muslim males. They forced her to go with them to a nearby house. They threatened to kill her if she made any noise or cried for help. They forcibly took her clothes from her and videoed her completely naked next to one of the young men. The plan was to blackmail her into marrying him by informing her and her family that the tape would be made public unless she did so. They also threatened her with the same fate as had befallen another girl not far away, a girl who had been raped by 8 Muslim men, murdered, and had her body dumped in a nearby graveyard. The police and the prosecuting authority let those 8 men go free. The ringleader of the men in this video was supposed to receive a reward of 30,000 Egyptian pounds from a mosque in El Manya if they managed to get the girl to convert to Islam. The four men in the video are habitual criminals who constantly rob the shops and businesses of the Christian Copts.

(2) The girl eventually escaped back to her family. The men then tried to extort money from them.

(3) This is one of the methods Muslims are using to Islamize Egypt -- they kidnap young Christian girls, rape them, force them to convert to Islam. Sometimes they are forced to marry old Muslim men who keep them as hostages for their sexual gratification and kill them when they are of no further use. هیچ نظری موجود نیست: