۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

درخواست کمک از هنرمندان نقاش و گرافیست عزیز هموطنم، لطفا عکس این شیرزن دلیر ایرانی، طاهره قرةالعین را بدون روسری و با موهای آزاد نقاشی کنید

 
درخواست کمک از هنرمندان نقاش و گرافیست عزیز هموطنم،

 لطفا عکس این شیرزن دلیر ایرانی، طاهره قرةالعین را بدون روسری و با موهای آزاد نقاشی کنید،

چون تنها آرزوی این شیر زن ایرانی پیش از به قتل رسیدن  برادشتن نقاب و روسری و داشتن حق انسانی آزادی برای زنان بود!

این تنها عکسی است که از این بانوی آزادی خواه پاک نهاد باقی مانده است،

 باشد که آرزوی وزیدن باد در گیسوان عریان این شیر زن، در نقاشی های هموطنان من جامه عمل بپوشد

 و روح بی گناه و معصوم آن عزیز از دست رفته را قرین شادی و رهایی گرداند...

یا مرهمی بر زخم های همیشگی آرزوهای زنان ایرانی باشد

آخرین حرفطاهره قرة العین پیش از مرگ این بود

:«می توانید به زودی، هر گاه که اراده کردید، مرا به قتل برسانید.

اما جلوی پیشرفت و مبارزهٔ زنان برای آزادی را که روزگارش بزودی خواهد رسید، نمی‌توانید بگیرید.» 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%8C%D9%86

هیچ نظری موجود نیست: