۱۳۹۰ آبان ۲۰, جمعه

من فوتبال نگاه نمی کنم، نمازجمعه نگاه می کنم، آقای احمدی نژاد قضیه این آخوند چیه؟

آقای احمدی نژاد البته هنوز توضیحی درباره آن قضیه که گفتید: شوهر خانم وزیرتان، مثل هلوی خوردنی می ماند، هم از شما نشنیده ام...

ولی به هرحال ...

من فوتبال نگاه نمی کنم، نمازجمعه نگاه می کنم و یک سوال از شما درمورد این عکس داشتم...

 
این آخوند یا هلوی پشمالو قضیه اش چیه؟

هیچ نظری موجود نیست: