۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

آقای آخوند قرائتی، یک زن بختیاری دارد ازتو می پرسد؛ تا حالا فیلم تنگسیر را دیدی؟!


آقای آخوند قرائتی که چند وقته عبا دور آن شکم بشکه ۲۲۰ لیتری ات بستی و عمامه دور آن کاسه سر بی مغزت،

و توی هر کانالی حرف از زن کتک زدن و زن دوم گرفتن می زنی...

 از حاج آقا خوش اخلاق که جمعه ها برنامه خانواده داشت

و خانمش به خاطر همین بی اخلاقی ها،

اسید ریخت توی آفتابه مسی اش چه خبر؟،

 از آن سال دیگه خبری از حاج آقا خوش اخلاق و درسهایی از خانواده جمعه هایش نیست ...

در ضمن حاجی، تا حالا فیلم تنگسیر را دیدی؟!...

اگر هنوز ندیدی، احتمالا هنوز توی ایران،

یک تنگسیری، یک بختیاری، یک بلوچ، یک آذری، یک کرد، یک فارس...، یک  جوانمرد هست که نشانت بدهد!...

هیچ نظری موجود نیست: