۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

حجاب، به هیچ عنوان زنانگی زن را از اذیت و آزار جنسی مردی که حتی عرقچین نماز بر سر دارد حفظ نمی کند،

 

حجاب، 

به هیچ عنوان زنانگی زن را

از اذیت و آزار جنسی مردی

که حتی عرقچین نماز بر سر دارد حفظ نمی کند،

شما چه چیز سکسی در حجاب این زن میانسال بی گناه می بینید؟!.

 آن  مرد عرقچین نماز بر سر فاقد شرف و انسانیت و کنترل بر نفس خود است ...

این نگاه استفاده ابزاری به زنان 

به عنوان وسیله ای برای ارضاء سکس مردان 

و برده داری جنسی به نام چند همسری،  سر منشاء مشکلات زنان مسلمان جهان است.

--------------------------------------

...و در پس تمامی تحقیرها و اهانت ها و در پس همه باورهای خرافی و مذهبی،

 ما زنان،

مادران شما،

 راست قامتان همیشه تاریخ ایستاده ایم!

 و شما در زیر پوست  ظریف و بخشنده ما، از دالان سیاه پوچی  به عظمت جهان رسیدید

 و چه ساده فراموش کردید!

 و بر ما شوریدید و مادرانتان را به برده داری بردید.

و این نشانه ای است که بیندیشید که ما انسانی برابر چون شما هستیم!...هیچ نظری موجود نیست: