۱۳۹۱ تیر ۱۵, پنجشنبه

مرا ببوس کودکم شاید مامورین گشت ارشاد فردا مرا بربایند!


قسمتی کوتاه از شعر؛ ((مرا ببوس کودکم))


مرا ببوس کودکم...شاید مامورین گشت ارشاد فردا مرا بربایند!

یا شاید مسلمانی امشب به خانه ما حمله برد و سر از تن من جدا کند... 

مرا در آغوش بگیر و از من نپرس که چرا برای آزادی زنان شعری گفته ام...

یا چرا آنطور که می خواهند لباس نمی پوشم و گیسوان و بدنم را چون برده ای سیاه پوش، نمی پوشانم!...(شکوه بختیاری)هیچ نظری موجود نیست: