۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

آرمان های امام راحل در دوران طلایی!

اینکه خمینی را امام نامیدند و خمینی خاوران خاوران جوانان ایران را قتل عام کرد و در رساله خود از قوانین

همخوابگی با حیوانات و اقوام نزدیک و دور تا حکم پدوفیلی لمس بدن و قسمت تناسلی یک طفل شیرخوار تازه بدنا آمده نگذشته و آنرا حلال دانسته...، مفهوم امام و امامان و پیامبران را از صدر تمامی مذاهب ابراهیمی تا کنون زیر سوال برده...که آیا لقب امام و پیامبر در طول تاریخ به همین سادگی به قاتلان و مریضان جنسی چون خمینی داده شده؟.

http://taraneh-azadi.blogspot.com/search?updated-max=2012-07-20T16:50:00%2B08:00&max-results=10


هیچ نظری موجود نیست: