۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

ما مردم ایران خواهان تصویب قوانین کیفری ذیل در قانون اساسی ایران برای خاطیان جنایات اسید پاشی هستیم:

 
آمنه بهرامی عزیز و تمام قربانیان اسید پاشی در ایران با درخواستی همگانی به دادگاه های ایران خواهان تصویب قوانین کیفری ذیل برای خاطیان این جنایت و جلوگیری از گسترش این جنایت باشید:


۱۱- درخواست حبس ابد برای جنایتکارانی که اقدام به اسید پاشی می کنند

۲-قانون منع خرید و فروش آزادانه اسید

۳-قوانین اجرایی سنگین در مورد افرادی که آزادانه اقدام به خرید و فروش هر نوع اسیدی می کنند

۴-قوانین قضایی سنگین و حکم شریک جرم بودن برای فرد یا افرادی که از احتمال وقوع این جنایت آگاهی داشته و مقامات 

 اجرایی و قربانی احتمالی و خانواده اش را در جریان احتمال این جنایت پیش از واقعه نگذاشتند

                                                                                  عکس معصومه، قبل از جنایت اسید پاشی پدرشوهر سابقش!http://www.fozoolemahaleh.com/2012/07/19/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF

هیچ نظری موجود نیست: