۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

تنها فرق اساسی احمدی نژاد و موسوی در این است که موسوی رای آورد و رئیس جمهور نشد ولی احمدی نژاد رای نیاورد و رئیس جمهور شد...


تنها فرق اساسی احمدی نژاد و موسوی در این است که موسوی رای آورد و رئیس جمهور نشد
ولی احمدی نژاد رای نیاورد و رئیس جمهور شد...

هیچ نظری موجود نیست: