۱۳۹۱ مرداد ۳, سه‌شنبه

حکومت های سکولار، به جای استفاده از شکنجه گران گشت ارشاد، خیابان ها و پیاده رو ها را برای مردمانشان به بهشت تبدیل کرده اند


 وقتی مامورین گشت ارشاد مثل گرگ گرسنه به مردم ایران حمله می کنند چون آدم های روانی هستند که

کاری جز شکنجه مردم نداردند؟!، حکومت های سکولار، به جای استفاده از شکنجه گران گشت ارشاد،

خیابان ها و پیاده رو ها  را به کمک هنرمندان نقاشی های سه بعدی برای مردمانشان به بهشت تبدیل کردند!...

هیچ نظری موجود نیست: