۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

من در کشوري زندگي ميکنم که شعار حکومت آن مرگ بر آمريکاست و آرزوي سردمداران حکومتش يک بار ديدن آمريکا!؟...
من در کشوري زندگي ميکنم که شعار حکومت آن مرگ بر آمريکاست و آرزوي سردمداران حکومتش  يک بار ديدن آمريکا!؟...منبع اولیه نقل قول:
http://raincityboy.blogspot.com/2011/09/blog-post_03.html


هیچ نظری موجود نیست: