۱۳۹۱ تیر ۱۳, سه‌شنبه

تقدیمی به زنان صیغه ای گشت ارشادبس کن!
در مقایسه با تو...، من مریم باکره مقدسم !
هیچ نظری موجود نیست: