۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

دستان کثیف قوانین حکومتی و مذهبی را از بدن بانوان کوتاه کنید!


دستان کثیف قوانین حکومتی و مذهبی را از بدن بانوان کوتاه کنید!


(شکوه بختیاری)


هیچ نظری موجود نیست: