۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

چه حماقت بزرگی که برای تو بی عقوبت نخواهد بود!تو محکوم به صیغه شدن و یا برده بودن یکی از ۴ برده، مردی هستی که تو را چون حیوانی اهلی و از وسائل تزئینی خانه اش می داند و تو را در کیسه سیاهی و دور از نور آفتاب و زندگی  خواهید پیچید تا حضورت در جامعه کمرنگ شود و هر آنزمان که اراده کند به تو تجاوز خواهد کرد و زنان بسیار به صیغه یا همسری خواهد گرفت و قلب تو را خواهد شکست و چنانچه تو اعتراض کنی، به آئین دینش، تو را به چوب خواهد بست و چون هنوز سرپیچی کنی، چون حیوانی باربر تو را شلاق خواهد زد و چون عاشق شوی عاقبتی جز سنگسار نداری و تو...، ابلهانه در مقابل منی که از جنس تو و برای آزادی تو مبارزه می کنم...
ایستاده ای؟...
برای شعور نداشته تو، متاسفم!...چه حماقت بزرگی که برای تو بی عقوبت نخواهد بود...


(شکوه بختیاری)


هیچ نظری موجود نیست: