۱۳۹۱ تیر ۱۵, پنجشنبه

چه مغز کوته اندیش حقیری دارید...چه حماقت شرم آوری، شما مردان؛ مراقبت و مسئولیت ۹ ماهه از جنینی را که در شکم داریم، به دنیا آوردن

و تربیت فرزندانتان  را به ما زنان می سپارید...اما در انتخاب  لباس هایمان به ما اعتماد ندارید؟!

چه مغز کوته اندیش حقیری دارید!... 


(شکوه بختیاری)

هیچ نظری موجود نیست: