۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه

دیدار دختران دبستانی به همراه آموزگارانشان از دکتر محمد مصدق


فرتوری کم مانند ازدیدار دختران دبستانی به همراه آموزگاران شان از دکتر محمد مصدق، نخست وزیر در خانه یِ خود او در سال 1330 خورشیدی - این دانش آموزان با کار دستی خود پیکره ای از نماد هخامنشی با درفش سه رنگ ایران را به دکتر مصدق پیشکش کرده بودند که در فرتور، کنار تختِ او میبینیم 
 Iran - Teheran


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3084211355527&set=a.3084211235524.2137138.1571160649&type=1&theater

هیچ نظری موجود نیست: