۱۳۹۱ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

مهاجرین مسلمان در بلژیک، حتی راه رفتن در خیابان های بروکسل را برای زنان غربی ناامن کرده اند


خیابان های بروکسل دیگر مکان امنی، حتی برای راه رفتن زنان غربی نیست

سوفی پیترز، یک زن دانشجو رشته مستند سازی است که فیلم مستندی درباره  تبعیض جنسی در خیابان

های بروکسل ساخته، او در فیلم نشان می دهد که چگونه زمانی که از خانه بیرون آمده و در خیابان گام می

گذارد، نگاه مردان به او نه در حد یک انسان بلکه در حد یک کالای جنسی تنزل کرده و مورد متلک و آزار

و اذیت و یا حتی دست زدن به بدنش به طور عمده توسط مردان مهاجر مسلمان قرار می گیرد.

فرهنگی که مردان مهاجر مسلمان با خود به خیابان های بروکسل  بلژیک آورده اند کاملا شبیه همان فرهنگی

است که هر زن ایرانی در کوچه پسکوچه های و خیابان های ایران تجربه کرده، با این تفاوت که زنان در

این فیلم مستند نمی دانند چگونه می توان از نگاه حقیرانه این مردان و برخورده های تهوع آور جنسی شان،

بویژه بوسیله مردان مسلمان با زنان می توان جلوگیری کرد و حتی سعی می کنند تا حد امکان پوشیده تر

لباس بپوشند یا نمی دانند گناهشان در رابطه با این برخوردها چیست؟ که با واژه های بد به آنها توهین

می شود و نگاهی روسپی وار و به عنوان یک برده جنسی را باید متحمل باشند!

ولی ما زنان ایرانی با تجربه ۳۴ ساله حکومت اسلامی می دانیم که فرهنگ مذهبی نگاه تحقیرآمیز به عنوان

یک برده جنسی به زنان، نه با پوشیده تر لباس پوشیدن نه با حجاب قابل حل نخواهد بود، بلکه با ایجاد

برنامه هایی برای بالا بردن سطح فرهنگ اجتماعی مهاجران مسلمان و تصویب قوانین سکولار حافظ امنیت

زنان در مقابل اعتقادات مذهبی و برخود قاطع نیروهای قضایی با چنین فرهنگی بر علیه شخصیت

انسانی زنان، تنها راه حل موجود در جلوگیری از انحطاط اخلاقی بیشتر در جوامعی است که به فرهنگ

مذهبی آلوده شده اند.
RITS film school student Sofie Peeters made her film thesis about sexism in the streets of Brussels. The documentary shows how she received aggressive unwanted proposals, cat calls, and eventually was verbally degraded for refusing the muslims advances. Here is a preview of her documentary "Femme de la rue".


منابع:

http://forums.skadi.net/showthread.php?p=1186544

http://www.sponsume.com/project/femme-de-la-rue
  

۳ نظر:

Unknown گفت...

استاد بروکسل پایتخت بلژیک هست نه شهری در آلمان!!

شکوه بختیاری گفت...

وای ببخشید اشتباه چاپی بوده اینجا نصفه شبه الان ممنون که تذکر دادید!

شکوه بختیاری گفت...

وقتی نصفه شبی بخواهی زرنگی کنی دو تا متن را همزمان از دو کشور مختلف ترجمه کنی همین هم میشه دیگه...، هنوز دارم می خندم...باز هم ممنون.