۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

محمود شکرایه کاریکاتوریست محکوم به تحمل ۲۵ ضربه شلاق به جرم کشیدن کاریکاتور نماینده اراک؟!


محمود شکرایه کاریکاتوریست هفته نامۀ «نامه امیر» در استان مرکزی 

به جرم کشیدن کاریکاتوری ازاحمد لطفی آشتیانی نماینده اراک در مجلس به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است!!!.

بنظر من اگر در اینباره روزنامه نگاران و ژورنالیتهای کشور اعتراض وسیعی سازمان ندهند، واقعا کوچکترین سنخیتی با شغل خود ندارند.http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2804438610544&set=a.2804401009604.95801.1846018313&type=1&theater

برگرفته از صفحه ایمان شیرعلی هیچ نظری موجود نیست: