۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

با یاد آزاد مردی که در ذهن ما هیچوقت کشته نشد بلکه به یکی از بزرگترین قهرمانان آزادی تبدیل شد!
هیچ نظری موجود نیست: