۱۳۹۱ خرداد ۳, چهارشنبه

کلمه تو دهن اورانیوم غنی شدس!


 کلمه تو دهن اورانیوم غنی شدس بذار شفاف بگم ،نفسا همه حبس
 تیزیه زبون و بکش بیرون و شر شو دوروبرتو نیگاه کن بی خودی خر نشو! 

 

هیچ نظری موجود نیست: