۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

آقای رضا پهلوی شما که برای هر اتفاقی اعلامیه و بیانیه می دهید چرا در مورد فتوای قتل شاهین نجفی سکوت کرده اید؟!

من سوال دارم!...

آقای رضا پهلوی شما که برای هر اتفاقی اعلامیه و بیانیه می دهید چرا در مورد فتوای قتل شاهین نجفی سکوت کرده اید؟!!!.

لطفا اشتراک کنید شاید سوال من به گوششان رسید...
 

هیچ نظری موجود نیست: