۱۳۹۱ خرداد ۲, سه‌شنبه

یکی دیگر از دلایل حکم قتل شاهین این ابیات شعر "هک "بود خطاب به خامنه ای

 

 

 

 

 

 

 

اشتباه کرد خامنه ای چون الان اینترنت با ترجمه این شعر پر می شه و ابیاتش بیشتر معروف می شه...
ما شررررررررررررریم!

یکی دیگر از دلیل حکم قتل شاهین این ابیات شعر "هک "بود خطاب به خامنه ای

...

بو گفتم کی تر تنم تترج تر کنم
گفتم که می تونم با شدت و با سرعت بترکونمت

لرزنم تی کونه لقه هه هه خنم 
و کون لقت، میلرزونمت و ها ها می خونم

دلم سوزی فیوجی پیچی می حوکم قتله 
می دونم می سوزی و می پیچی حکم قتلم

اگه بیمیرم می شعر و صدا منه پس منم
و اما اگر بمیرم هم شعر و صدام می مونه پس من می مونم

مره هک کونه فک کونه آدمه مره/صد تا تی منستنه برم فل پوش
من و هک می کنه فکر میکنه آدمه برای من صد تا مثل تو رو می برم به جایی که نباید برد

بره/بیدین اَ چرک و چیلیانه کون بلاخارا/دهن خیه فاش بکشه کی خارو مارا
ببین این آدم های چرک و کثیف و بی اصل و نسب و شیطونه می گه که فحش های ناموسی بهشون بدم

کی اَ دوزاره دهشای کون نوشوسته/ روضه خانه تریاکی کی اقا بوبوسته
ه این آدم دوزاری و ده شاهیه کون نشسته روضه خوان تریاکی که آقا شده الان

تونم مره عوظمایی؟/تو کی شبیه گوزگایی/تونو تی دوروبریانم نیبیدی می دونه خایی/
تو هم برای من عظمایی؟ تو که شبیه قورباغه هستی تو و دور و بریات دو تا خایه من هم نیستید

 بوگوفتم کی تر تنم تترج ترکنم/لرزنم تی کونه لقه هه هه خنم/
گفتم که می تونم با شدت و با سرعت بترکونمت و کون لقت، میلرزونمت و ها ها می خونم

دنم سوزی فیویجی پیچی می حوکم قتله/ اگه بیمیرم می شعر و صدا منه پس منم
می دونم می سوزی و می پیچی حکم قتلم و اما اگر بمیرم هم شعر و صدام می مونه پس من می مونم
...

 

۱ نظر:

Zahra Bagherian گفت...

شاهین عشقه.ما که مسلمونیم و عاشقشیم.
یه ولی فقیه وقیح شنیع،یه معاویه گم تو لباس علی...