۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۳, شنبه

کمپین ویدیویی حمایت از شاهین نجفی


لطفا یک ویدئو در حدود یک دقیقه یا کمتر برای پشتبانی از شاهین نجفی جوانمرد آزادی بیان رپ ایران بسازید

هیچ نظری موجود نیست: