۱۳۹۱ خرداد ۵, جمعه

نگران گناه بی حجابی ما نباشید، چون خدا همه جا هست، احتمالا در حمام و اتاق خواب و ...هم لخت وهم با آرایش ما را دیده!اسم این تابلو پلکانی به سوی بهشت هست و واقعا جالبه... 

شما که خدا را قبول دارید، خدایی که ما را عریان به دنیا آورده، انقدر امل نیست که بگوید همه موهای سرت و بدن 
و صورت و ...را بپوشان وگرنه کچل و بدون مو و برجستگی ها بدن و با چادر چاخجور خلقمان می کرد.
مگر شما نمی گوید خدا به همه چیز قادر است؟...پس اگر می خواست چادر سر کرده ما را به دنیا می آورد 

در ضمن نگران گناه کردن ما به خاطر بی حجابی نباشید، چون خدا همه جا هست احتمالا در حمام و اتاق خواب و ...
هم لخت ما را لخت و با آرایش دیده...
روز قیامت هم که همه لختند حوریان هم که لباس ندارند پس این مسخره بازی حجاب اجباری ساخته دست 
فکر مریض خود شماست که اگر نگران به گناه افتادن خود هستید به یک دکتر روانپزشک جنسی مراجعه کنید 
یا به جای کرور کرور برده جنسی به اسم زن دوم و سوم و ...و صیغه، با زنی ازدواج کنید که شما را دوست دارد 
و از رموز عشقبازی با اطلاع است...تا اینهمه عقده و کمبود نداشته باشید.


 در ضمن یک جو عقل از هزارسال عبادت بهتر است!...

هیچ نظری موجود نیست: