۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۳, شنبه

آیا اصول برنامۀ حزب کمونیست کارگری در مورد مسئلۀ کردستان و متقاضیان تجزیه ایران است که ؛ اگر روزی خود مردم کردستان یا هر شهر دیگری تصمیم بگیرند که از ایران جدا بشوند این تصمیم قابل احترام است؟! واقعا به عنوان یک ایرانی متاسفم!
در کمال ناباوری خانم مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری برای پاسخ گویی به خواست تجزیه طلبان، خواستار به رفراندوم گذاشتن تجزیه کلی ایران شد؟!!!

از حزب کمونیست کارگری درخواست پاسخگویی فوری به این مسئله را داریم که آیا برنامه آینده شما تجزیه کلی ایران است!!!؟...

ویدئو مصاحبه برنامه آقای میبدی و خانم مینا احدی 
http://www.voinews.net/archive/program/2526
.

هیچ نظری موجود نیست: