۱۳۹۱ خرداد ۶, شنبه

بالاترین حد غیرت مردم وقتی یک زن دارد زیر دست و پای گشت ارشاد کتک می خورد!

بالاترین حد غیرت مردم وقتی یک زن دارد زیر دست و پای گشت ارشاد کتک می خورد!...

این دخترخانم که پلیس ارشاد سر و صورتش را خونی کرده به خاطر حجابش می گوید:((این نامردها فقط فیلم می گرفتند))


((اسرای ایرانی یا اسرای عراقی مسئله این است))

خرمشهر آزاد شد ولی ایران هرگز...
و غیرت پسر بچه ای که اسرای عراقی را در خرمشهر دستگیر کرد
هرگز به ذهن آکنده از ترس مردمی خطور نکرد که از کنار دختران ایرانی اسیر و کتک خورده عبور می کردند...
.


هیچ نظری موجود نیست: