۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

((تولد دوباره من یک شب، برهنه و پاک از تمامی مذاهب بود!))


و زخمی از رنج های دردآلود مذاهب و خرافات باورها

تولد دوباره من یک شب، برهنه و پاک از تمامی مذاهب بود! 


و در آسمان زیبای آزادی یک یک ستارگان حقوق بشر


به من لبخند زدند...http://www.facebook.com/photo.php?fbid=269284696501947&set=a.106912226072529.14681.100002612570387&type=1&ref=nf

هیچ نظری موجود نیست: