۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه

دستگیری شاعر طنزپرداز محمدرضا عالی پیام (هالو)


امروز ظهر ماموران اطلاعات با لباس شخصی و با حکم تفتیش به خانه محمدرضا عالی پیام ریخته اند ایشان را دستگیر کرده اند

و تمامی کتابها نوشته ها کامپیوتر و خودش ایشان را برده اند و تاکنون همه تماس ها و جستجو های خانواده و دوستانشان برای

پیدا کردن ایشان بی نتیجه بوده و معلوم نیست ایشان به کجا برده شده و تحت چه شرایطی هستند!

آخرین ویدیو که از آقای محمدرضا عالی پیام (هالو) پیش از دستگیریشان در شبکه های مجازی پخش شد:


هیچ نظری موجود نیست: