۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

سومالی:الشباب کودکانی را که برای بمبگذاری های انتحاری آموزش می دهد به زنجیر می کشد- جهاد برده داری

MOGADISHU — Somali forces aided by AMISOM troops raided a Quran education center in northern Mogadishu’s Waharade neighbourhood on Thursday where they discovered chained up children.


موگادیشو - نیروهای سومالی با کمک نیروهای AMISOM مرکز آموزش قرآنی را کشف کرد و به آن حمله کرد که در محله Waharade شمال موگادیشو در روز پنج شنبه که در آن  کودکان به زنجیر کشیده شده بودند. The government troops said the center was part of a larger network belonging to Al Qaida and Al Shabab — Somalia’s most prominent militant group. They added the students, all below the age of 10, were being taught extreme version of Islam and suicide bombing materials.


نیروهای دولتی گفتند: این مرکز، بخشی از یک شبکه بزرگتر متعلق به القاعده و الشباب - برجسته ترین گروه شبه نظامی سومالی است. آنها به دانش آموزان، همه در زیر سن 10 سالگی بودند، نسخه های افراطی از اسلام و مواد بمب گذاری های انتحاری آموزش می دادند.
All of the kids had their two legs chained together without the knowledge of their parents or relatives. All them slept at the center which operated like a boarding school in similar fashion to many normal Quranic centers dotted across the Horn of Africa nation.
همه بچه ها هر دو پاشان به هم زنجیر شده، بدون آگاهی از پدر و مادر خود و یا بستگان خود.
 همه آنها را در مرکز سالن(مدرسه قرآنی) می خوابند که این مدرسه قرآنی مانند یک مدرسه شبانه روزی به شکل بسیار قدیمی و مشابه بسیاری از مراکز قرآنی عادی در سراسر شاخ آفریقا، اداره می شود.


When the forces questioned the teacher, said to be a member of al Shabab, he told them that he chained them up because many of them were skipping
 classes


زمانی که نیروهای پلیس معلم را مورد سوال قرار دادند که چرا کودکان را با زنجیر بسته اند، معلم گفت: به عنوان یک عضو الشباب، گفت که او بچه ها را با زنجیربسته به خاطر اینکه بسیاری از آنها از کلاس های درس در می رفتند.All students in this particular center were held against their will
 just like the general Somali society by foreign men with foreign twisted ideologies. The kids were also brainwashed and told if they blew themselves that they would enter Paradise


همه دانش آموزان در این مرکز بر خلاف خواست خودشان نگاه داشته و زندانی شده بودند
 درست مثل جامعه سومالی به طور کلی با انسان هایی خارجی، با ایدئولوژی های خارجی پیچیده.
بچه ها نیز شستشوی مغزی داده شده و به آنها گفته شده بود: اگر آنها خود را منفجر کنند به بهشت وارد خواهند شد.


It is not clear how many similar kids blew themselves for al Shabaab, perhaps with many first chained up then chained to explosives.

مشخص نیست که چه تعدادی از بچه ها مشابه همین بچه های زندانی خود را برای گروه الشباب منفجر کردند، شاید  بسیاری از آنان اول با زنجیر بسته شدند و بعد مواد منفجره به آنها بسته شده.


The Somali government has been raiding suspecious centers for the last two months arresting more than 500 al Shabab suspects in the operations.


دولت سومالی به مدت ۲ ماه پیش از حمله به این مرکز مشکوک بوده و در این عملیات بیش از ۵۰۰ عضو الشباب را دستگیر کرده

This is the first time the world has seen how al Qaeda and al Shabab possibly recruit their suicide bombers. The teacher was taken into custody for further investigation.


این اولین بار است که جهان می تواند شاهد این باش که احتمالا چگونه القاعده و الشباب بمب گذاران انتحاری خود را استخدام کرده و آموزش می دهند .معلم را برای تحقیقات بیشتر بازداشت شد.


 The government has advised all parents to keep an eye on their children and to closely monitor their education facilities. They urged anyone with information about al Shabab suspects to contact the government..

دولت سومالی به پدران و مادران توصیه کرده که مواظب فرزندانشان باشند و بر آنها و نحوه تحصیل و آموزش و مکان های آموزشی آنها نظارت دقیق داشته باشند و هرگونه اطلاعاتی در مورد افراد مشکوک به همکاری با الشباب را به دولت اطلاع دهند.


July 22, 2012

منبع


هیچ نظری موجود نیست: