۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

خبر توزیع ۴ میلیون ماسک ضد گاز در اسرائیل مربوط به یک ماه پیش بوده، چرا امروز این خبر در همه رسانه ها انعکاس یافته؟
نشریه اینترنتی جروزلیم پست که یک نشریه معتبر اسرائیلی است یک ماه پیش خبر پخش ۴ میلیون ماسک ضد گاز

را در بین شهروندان اسراییلی اعلام کرده بود، چرا این خبر امروز در همه رسانه ها انعکاس یافته؟

برنامه پخش ماسک های ضد گاز در اسرائیل از سال ۲۰۰۶ آغاز شده که با اخبار گسترش سلاح های شیمیایی در سوریه و 

احتمال افتادن این تاسیسات به دست تروریست ها و همچنین به دلیل آمادگی مردم اسرائیل برای جنگ احتمالی و بمباران تاسیسات 

اتمی ایران، درخواست ها برای ماسک های ضد گاز سیر صعودی داشته.

تولید ماسک گاز برای همه مردم  کافی نیست

Gas mask production not sufficient for entire public


حدود ۴ میلیون نفر از شهروندان ماسک های ضد گاز جدید را دریافت کرده اند،
 IDF  در نظر دارد تا پایان ماه ژانویه تا سال ۲۰۱۳ این رقم را به ۵۸ درصد از جمعیت برساند.

 

Around 4 million citizens have received new gas masks, IDF plans to reach 58 percent of the population by the end of January 2013.


در حالی که ماه هاست در اسرائیل  نگرانی  وجود دارد که  سلاح های شیمیایی سری به دست تروریست ها بیفتد، دولت هنوز در حال اختصاص دادن بودجه لازم و کافی را برای تکمیل تولید و توزیع ماسک های ضد گاز را به تمام مردم اسرائیل است.

در حال حاضر، حدود ۴ میلیون نفر از شهروندان ماسک های ضد گاز جدید را دریافت کردند، تحت برنامه توزیع IDF، که در سال ۲۰۰۶ با مجموعه ای از ماسک های قدیمی مردم آغاز شد. 

While concern mounts in Israel over the possibility that Syria’s chemical weapons will fall into terrorist hands, the government has yet to allocate the necessary budget needed to complete the production and distribution of gas masks to the entire Israeli public.
Currently, around 4 million citizens have received new gas masks under the IDF’s distribution program, which began in 2006 with the collection of the public’s old masks.


IDF در نظر دارد برای رسیدن به ۵۸ درصد از جمعیت تا پایان ژانویه سال ۲۰۱۳  با ۸۰  میلیون NIS که در ماه مه از وزارت خزانه داری خواهد گرفت برای حفظ خط تولید ماسک های ضد گاز . 
یک مقام دفاعی گفت: "پس از آن که ما هنوز نمی دانند چه اتفاقی خواهد افتاد".

The IDF plans to reach 58 percent of the population by the end of January 2013 with an additional NIS 80 million that it received in May from the Treasury to keep the production line for gas masks open.
“After that we do not yet know what will happen,” a defense official said.


توزیع توسط شرکت پستی اسرائیل به اجرا درآمده که به خانه های مردم می آید و بسته را ارائه می دهد.


Distribution is carried out by the Israel Postal Company, which comes to people’s homes and delivers the kits.

 IDF رکورد صعودی  تماس تعداد زیادی از اسرائیلی ها با این شرکت در ماه های اخیر ضبط کرده است.
 با فهمیدن گزارش های مربوط به گسترش سلاح های شیمیایی سوریه و همچنین حمله اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای ایران درخواستهای تقاضا برای ماسک ضد گاز را افزایش داده.


هزينه توليد و توزيع گاز ماسك برای عموم مردم مورد منازعه بوده است توسط وزارت دفاع و خزانه دری از تقريبا يك سال پیش، دولت تنها بودجه NIS 80 میلیون در ماه مه به تصویب رساند، بعد از اینکه IDF تمام مبلغ اختصاص داده برای این پروژه را خرج کرد.

اگر بودجه تا پایان سال به تصویب نرسید،
 این دو شرکت اسرائیلی که تولید ماسک های ضد گاز را بر عهده دارند دوباره در معرض خطر بسته شدن قرار می گیرند، که اگر این اتفاق بیفتد تنظیم دوباره این پروژه چندین ماه و حتی یک بار یک بودجه جدید را در بر خواهد داشت.

The IDF has recorded a climb in the number of Israelis contacting the company in recent months, understood to be sparked by reports of the possible proliferation of Syria’s chemical weapons as well as a possible Israeli attack against Iran’s nuclear facilities.
The financing of the production and distribution of gas masks to the public has been disputed by the Defense Ministry and the Treasury for almost a year. The government only approved a budget of NIS 80 million in May, after the IDF Home Front Command ran out of money to continue the project.
If a new budget is not approved by the end of the year, the two Israeli companies which manufacture the gas masks will again be at risk of shutting down, which would set back the project by several months even once a new budget is obtained.


(ترجمه : شکوه بختیاری)


  

هیچ نظری موجود نیست: