۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

تفاوت شگفت انگیز بین دو حکومت اسرائیل و ایران برای محافظت از سلامتی و جان مردم کشورشان!


 
تفاوت بین دو حکومت سکولار و اسلامی؛  

 حکومت اسرائیل برای محافظت از مردم خود در مقابل جنگی که هنوز آغاز نشده از سال ۲۰۰۶ حداقل چهار میلیون ماسک 

ضد گاز پخش کرده ولی دولت ایران در مقابل آلودگی هوا در ایران کاملا بی تفاوت است!... در صورتی که هوای خوزستان 

قابل تنفس نیست و اهواز آلوده ترین شهر از نظر آلودگی هوا در دنیاست و تهران آلودگی هوا بیش از حد معمول دارد و در ضمن 

حکومت اسلامی در ایران پرتو های سرطان زا برای سد کردن ماهواره ها می فرستد که سونامی سرطان را برای مردم ایران 

در بر داشته ...هیچ نظری موجود نیست: