۱۳۹۱ مرداد ۲۶, پنجشنبه

روز و شب قدر در قرآن از لحظه آغاز تا سپیده دم سرشار از "سلامت" خواند شده (پس نتیجه می گیریم هیچ زلزله ای رخ نداده است)؟!

هیچ نظری موجود نیست: